Dodatne informacije i česta pitanjaInformacije o pošiljkama bez pratioca:


knjiga, koverta, kutija za cipele i sl.- 100 din.
ranac, vinska kutija, manji kofer i sl. - 200 din.
džak, bicikla, velika putna torba, velika kutija i sl. - 300 din.


Izdavanje potvrde o ceni karte za:


jednu relaciju za fizičko lice iznosi 300 dinara
jednu relaciju za pravno lice iznosi 1500 dinara
više relacija za pravna lica iznosi 1500 dinara za prvu + 300 dinara za svaku narednu relaciju

Izdavanje potvrde o ceni mesečne karte za fizičko lice koje je ne poseduje košta 15% od vrednosti mesečne karte.

Da bi ste dobili potvrdu o ceni karte neophodno je da iznos uplatite na račun Niš-ekspresa broj:
160-134712-42, šifra plaćanja je 189 - Banka Intesa.
Ukoliko se radi o uplati za pravno lice neophodno je da uplatnica sadrži tačan naziv pravnog lica.
Dokaz o uplati i pismeni zahtev dostaviti na adresu ul. Blagoja Parovića broj 1, 18 000 Niš.
Potvrda će Vam biti dostavljena poštom na naznačenu adresu.

Hvala što ste u nama prepoznali pouzdanog partnera.


Dodatne informacije o redu vožnje i cenama naših usluga možete dobiti na telefon:
018 255 177
018 255 666