Ekspres plus program

Nagrađivanje putnika

“Ekspres plus” kartica omogućava imaocima i različite kratkoročne pogodnosti o kojima se obaveštavaju telefonom, sms ili e-mailom.
Izdavalac zadržava pravo dodeljivanja dodatnih pogodnosti i pogodnosti po vlastitoj proceni.
Opšta pravila

Ekspres-Plus

Pogodnosti

Dodatne pogodnosti

Izmena i objava pravila

Zamena kartice

Politika privatnosti

Podaci o rukovaocu

Uputstvo za online kupovinu