Održana Skupština akcionara Niš-ekpsresa

datum: 22.04.2010. godine

22. aprila 2010. godine održana je vanredna Skupština akcionara Akcionarsko društva za saobraćajnu delatnost Niš-ekpsres. Time je zaokružen proces privatizacije Niš-ekspresa i stvoreni su uslovi za organizaciju u novim vlasničkim odnosima. Na vanrednoj skupštini izabrani su upravni odbor i nadzorni odbor. Click to enlargeUpravni odbor je potom za direktora kompanije u narednom periodu izglasao Zorana Jovanovića dipl. ing saobraćaja koji je i dosada obavljao funkciju direktora preduzeća.