Dynamic NAV u NIš-ekspresu

datum: mart 2015. godine

Stručnjaci Niš-ekspresa iz IT tehnologije predstavili su dobre primere implementiranja sistema Dynamic NAV na skupu "Virtuelizacija - sa akcentom na studije slučaja". Skup su organizovali Niški Univerzitet, organizacija JUNIS i Coming.Tom prilikom je naglašeno da Niš-ekspres prati najnovija dostignuća u IT tehnologiji u cilju unapredjenja kvaliteta poslovanja. Primenom Dynamic NAV sistema znatno je povećana efikasnost poslovanja kroz kontrolu sistema i kontinuirano praćenje svih parametara, podvučeno je na skupu.