Prava putnika


Overa povratne karte

Putnik može u povratku koristiti prevoz kupljenom povratnom kartom jedino ako je prilikom kupovine na polaznoj stanici fiksiran datum i vreme povratka od strane prodavca karte ili ako je karta naknadno overena na povratnoj stanici. Povratnu kartu može overiti šalterski radnik na autobuskoj stanici ili poslovnici, vozač u autobusu ili službenik u turističkoj agenciji koja prodaje karte prevoznika.

Otkazivanje karte

Prava putnika regulisana su: - Opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica. - Opštim uslovima prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika.

Povlastice za invalide

Prava invalidnih lica u prevozu reguliše Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju INVALIDNIH LICA. Prema članu 1. pravo na povlastice u prevozu imaju:slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih  bolesti, plegija, cerebralne i dečje  paralize i multiple skleroze  sa prebivalištem u Republici Srbiji. Pravo na povlašćenu cenu u prevozu imaju i njihovi pratioci.
Invalidna lica imaju po Zakonu pravo u toku godine  na šest  putovanja sa povlasticama 75 posto od redovne cene.  
Jednim putovanjem se  smatra vožnja u odlasku i u povratku.
Pratilac invalidnog lica u drumskom saobraćaju ima pravo na besplatnu vožnju.
Ako je pratilac invalidnog lica – invalid on nema prava na povlasticu kao pratilac.
Pravo na povlasticu invalidno lice ostvaruje  na osnovu knjižice  za povlašćenu vožnju koju izdaju savezi i društva obolelih od gore pobrojanih bolesti.
Pravo na povlasticu  pratilac invalidnog lica ostvaruje na osnovu  objave za besplatnu vožnju  koju izdaju savezi ili društva  obolelih od navedenih bolesti.
I invalidna lica i njihovi pratioci obavezni su da prodavcu karata ili voznom osoblju stave na uvid svoje knjižice jer su one javne isprave kojima se reguliše pravo na povlašćenu vožnju.

Vojni invalidi ostvaruju pravo na besplatnu vožnju na osnovu objave za besplatnu vožnju, a na osnovu zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodicama palih boraca.