Poziv za 12. vanrednu sednicu skupštine akcionara

U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala Akcionarsko društvo za saobraćajnu delatnost Niš-ekspres AD Niš objavljuje:


Poziv za skupštinu

Poziv za 12. vanrednu sednicu skupštine akcionara
Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara
Predlog o izmeni i dopuni statuta Javnog aksionarskog društva
Odluka o promeni CFI koda
Odluka o o baveštenju akcionara
Odluka o poništavanju sopstvenih akcija