Izveštaj sa 11. vanredne sednice Skupštine akcionara

U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala Akcionarsko društvo za saobraćajnu delatnost Niš-ekspres AD Niš objavljuje:


Poziv za skupštinu

Izveštaj sa 11. sednice skupštine
Zapisnik