Pogon putnički saobraćaj

Dušan Krstić
pomoćnik generalnog direktoraPogon saobraćajno tržište

Milomir Radovanović
pomoćnik generalnog direktora


Pogon održavanje

Vladica Tončić
pomoćnik generalnog direktora 


Sektor za projektovanje,
planiranje i održavanje objekata i instalacija

Mirko Jovanović
pomoćnik generalnog direktora


Sektor za ekonomske poslove

Ljiljana Ćirić
pomoćnik generalnog direktora

Sektor pravnih poslova i standarda radnika

Vladislav Đorđević
pomoćnik generalnog direktora


Sektor kontrole i marketinga

Bojan Zlatanović
pomoćnik generalnog direktora


Služba marketinga

018 4527 999


Sektor opštih poslova

Tatjana Stanković
pomoćnik generalnog direktora


Sektor za turizam

Gordana Živanović
pomoćnik generalnog direktora
018 255 885