Potrebni vozaci "D" kategorije

U SLOVI:
KV vozač sa "D" kategorijom ili treći stepen stručne spreme sa vozačkom dozvolom "D" kategorije, bez obzira na radno iskustvo.

M esto rada: Niš
Mesečna zarada do 45 000 dinara.


M esto rada: Beograd
Mesečna zarada do 50 000 dinara.


Z ainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Kadrovsku službu Akcionarskog društva za saobraćajnu delatnost "Niš-ekspres" Niš.


A dresa:
Nišekspres AD Niš, ul.Čamurlija 160, Niš
Telefon: 018 415 10 35