KarijeraDobrodošli.

Ukoliko tražite zaposlenje u okruženju koje ceni dinamičnosti, inovativnost, fleksibilnost i usmerenost ka ostvarenju ciljeva, na pravom ste mestu.

Pogledajte pregled otvorenih pozicija i postanite deo našeg tima:

SISTEM ADMINISTRATOR

• Stepen i vrsta stručne spreme: VII
- Visoko obrazovanje na studijama prvog i drugog stepena u trajanju od najmanje četiri godine
- Elektrotehnički fakultet, FON, PMF ili neki drugi fakultet sa informatičkim usmerenjem

• Broj izvršioca: 1;
• Radno iskustvo:
- Administracija Linux/Windows servera
- Iskustvo u radu sa Aktivnim direktorijumom
- Iskustvo u radu sa Cisco ASA uređajima
- Iskustvo u radu na Vmware virtuelizaciji
- Iskustvo u radu sa Cloud tehnologijama
- Iskustvo u radu sa Storage i Backup sistemima
- Iskustvo u radu na održavanju računarske opreme bar 2 godine
• Poželjno iskustvo: Posedovanje odgovarajućih sertifikata

• Dodatni zahtevi:
- Sposobnost za timski rad
- Efikasnost u radu i komunikaciji
- Poznavanje engleskog jezika
• Mesto rada: - Niš;

• Radno vreme: - Puno.
Uz pisanu molbu kandidati prilažu sledeću skeniranu dokumentaciju: Diplomu i očitanu ličnu kartu. Pored navedenog, poželjno je da kandidat koji je bio u radnom odnosu dostavi preporuke prethodnih poslodavaca (prethodne reference).
Molbe sa potrebnom dokumentacijom dostaviti Kadrovskoj službi “Niš-ekspres” DOO Niš, Čamurlija 160 sa naznakom “ZA OGLAS” putem pošte ili imejlom na kadrovska@nis-ekspres.rs.
Za obaveštenja zvati na br.telefona 018/4151066
Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja (17.06.2020.g.)
Po isteku oglasa poslodavac će naknadno obavestiti izabrane kandidate o vremenu održavanja razgovora.
Kandidati će biti obavešteni o izboru kandidata u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za podnošenje molbi.
Vozač D kategorije

U SLOVI:
Vozačka dozvola D kategorije, bez obzira na radno iskustvo.

M esto rada: Niš
Početna zarada do 50 000 dinara.


M sečna zarada do 50 000 dinara


Z ainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Kadrovsku službu Akcionarskog društva za saobraćajnu delatnost Niš ekspres, Niš.


A dresa:
Niš ekspres DOO Niš, ul. Čamurlija 160, Niš
kadrovska@nis-ekspres.rs
Telefon: 018 415 10 35