Odluka o akcijama

U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala Akcionarsko društvo za saobraćajnu delatnost Niš-ekspres AD Niš objavljuje:


Poziv za skupštinu

Odluka o utvrđivanju cene
Odluka o sticanju sopsvenih akcija