Odluka o sticanju sopstvenih akcija

U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala Akcionarsko društvo za saobraćajnu delatnost Niš-ekspres AD Niš objavljuje:


Odluka o utvrdivanju cene po kojoj ce Drustvo sticati sopstvene akcije

Odluka o utvdivanju cene po kojoj ce Drustvo sticati sopstvene preferencijalne akcije

Odluka o sticanju sopstvenih preferencijalnih akcija

Odluka o sticanju sopstvenih akcija