NIŠ EKSPRES NAGRAĐUJE


Dostavite Vaše selfi fotografije sa putovanja u organizaciji Niš Ekspresa (u autobusu, pored autobusa, kartu Niš ekspresa, ili neki drugi motiv koji ukazuje da ste koristili uslugu Niš Ekspresa) kako bi učestvovali u nagradnoj igri NAJ SELFI i osvojite dve povratne karte na željenoj destinaciji u Srbiji.
Fotografije dostavite najkasnije do 15.05.2018 godine, na adresu marketing@nis-ekspres.rs.
Sačuvajte uspomenu sa putovanja Niš Ekspresom.

Vaš NIŠ EKSPRES