Nadzorni odbor

Predsednik nadzornog odbora
Zorica Zlatanović

Članovi nadzornog odbora
Slavica Bokić
Mirko Gezović
Mila Bajović