Marketing

Reklamirajte svoje proizvode i uslugu preko Niš-ekspresovih reklamnih površina.

Opširnije

Informacije

IZVEŠTAJ SA XV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA 06.11.2019

Novi polasci KRUŠEVAC-NIŠ-KRUŠEVAC

Mesečne karte za novembar
Prodaja mesečnih karata za novembar 2019.god. organizuje se od 25.10.2019.god. na autobuskim stanicama,u poslovnicama Niš-ekspresa kao i putem internet portala . Korisnici koji ne poseduju legitimaciju za prevoz potrebno je da dostave sledeću dokumentaciju:
1.fotografiju 3,5 x 2,5 cm
2. popunjen obrazac za izdavanje legitimacije
3. đaci/studenti dostavljaju dokument kojim dokazuju status (potvrdu iz škole / sa fakulteta, đačku knjižicu / indeks, ISIC, ETC, EYC karticu)